Het Kiert

Home / / Het Kiert
  • In opdracht
  • Donkere komedie
  • Eenakter
  • Aantal spelers: 2 mannen en 2 vrouwen
  • Duur 75 minuten
  • Voor meer informatie: www.toneeluitgeverijvink.nl

 

Inhoud

In Het Kiert worstelen twee koppels met de schone schijn, waarheid, de relatie, de eenzaamheid en met het gelukkig zijn. Tijdens het avondlijke bezoek van de nieuwe buren, wordt het dunne laagje dat beschaving heet, langzaam er af gekrabd. Beide echtparen hebben een mooiere wereld geschapen dan die er in werkelijkheid is. Die avond die ‘gezellig’ begint, ontaardt in leugens, ontboezemingen, vijandschap, frustraties en hypocrisie. Het zet eveneens de wankele echtelijke relaties op het spel.

 

Fragment

Charlotte
Hand of kus?

Philipe
Hand of kus?

Charlotte
Geven we de buren een hand of een kus?

Philipe
Dat zou ik open laten. We gaan zo staan, dat beide opties mogelijk zijn.

Charlotte
Ik wil dat niet aan het toeval overlaten.
We geven ze een hand en als ze naar huis gaan kussen.
Als blijkt dat ze de toegestoken hand willen omzetten in kussen, zullen we dat niet negeren.
Al gruw ik nu al van de gedachte.
Gaan we oefenen.

Philipe
Oefenen?

Charlotte
Ga zo staan dat je beide opties; kussen of handdruk open laat.
Ik speel de buurvrouw en jij belt aan.

Philipe
Moet dat? Ja, ik ga al.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.